joystick

Joystick / manipulator drążkowy : urządzenie peryferyjne

23.05.2015 / komentarzy

W podstawowej wersji zbudowany z wychylnego drążka zamocowanego na podstawce, którego przechylenie w odpowiednim kierunku powoduje stosowną reakcję sterowanego obiektu, oraz w przyciski uruchamiające przypisane im działania i dodatkowe funkcję sterujące, znajdujące się na podstawce i samym drążku. Praca kontrolna z Urządzeń techniki komputerowej w ramach zajęć prowadzonych przez Marka Szablowskiego.

Diagnostyka i naprawa problemu z podsystemem audio

23.05.2015 / komentarzy

Diagnostyka i naprawa problemu z podsystemem audio. Praca kontrolna z Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej w ramach zajęć prowadzonych przez Marka Szablowskiego.

statyczny adres IP

Instalacja i konfiguracja systemu Windows Server 2008

19.04.2015 / komentarzy

Instalacja i konfiguracja systemu Windows Server 2008– konfiguracja serwera DHCP, utworzenie konta w AD, konfiguracja interfejsu. Praca kontrolna z Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi w ramach zajęć prowadzonych przez mgr Zofię Rykowską.

Administrowanie Windows XP

18.04.2015 / komentarzy

W firmie MikrySoft znajduje się komputer, do którego zostałeś wezwany w celu dokonania naprawy i konserwacji. Wykonaj zadania prezkazane przez dyrektora firmy. Praca kontrolna z Systemów Operacyjnych w ramach zajęć prowadzonych przez p. Marka Szablowskiego.

Planowanie strategiczne i marketingowe

21.11.2014 / komentarzy

Proces decyzyjny określania zakresu działalności i kierunków rozwoju przedsiębiorstwa na podstawie analizy obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej. Praca kontrolna z Działalności gospodarczej w branży informatycznej w ramach zajęć prowadzonych przez p.Iwonę Cąbrowską.

AIMB-740-B_B2

Płyta główna

08.11.2014 / komentarzy

Płyta główna – architektura. Praca kontrolna z Urządzeń Techniki Komputerowej w ramach zajęć prowadzonych przez p. Marka Szablowskiego.

Polecenia powłoki systemu Linux

08.11.2014 / komentarzy

Przegląd podstawowych poleceń powłoki systemu Linux. Praca kontrolna z Systemów Operacyjnych w ramach zajęć prowadzonych przez p. Marka Szablowskiego.

Systemy plików : FAT 32 / FAT 64, NTFS

08.11.2014 / komentarzy

Opis i porównanie systemów plików w Windows : FAT32, FAT64 i NTFS. Praca kontrolna z Systemów Operacyjnych w ramach zajęć prowadzonych przez p. Marka Szablowskiego.

sieć lokalna projekt

Projektowanie sieci lokalnej i konfiguracja interfejsów

08.11.2014 / komentarzy

Pierwsza próba stworzenia projektu sieci lokalnej w ramach zajęć przygotowujących do pracy jako Technik informatyk. Nie gwarantuje, że tak stworzona sieć będzie działać poprawnie! Praca kontrolna z Sieci Komputerowych w ramach zajęć prowadzonych przez mgr Zofię Rykowską.