Praca licencjacka napisana pod kierunkiem Prof. Ewy Głowackiej,
 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 Wydział Nauk Historycznych, Instytut Informacji naukowej i Bibliologii,
 Toruń 2012

Streszczenie

Zaprezentowana na początku historia informacji kulinarnej od początku istnienia człowieka przez książki kucharskie, programy telewizyjne i możliwości Internetu, poprzedza badania wybranych polskich serwisów kulinarnych. Ocena serwisów została przeprowadzona przy pomocy metody jakościowo-heurystycznej, dzięki której wyodrębniono dwa główne kryteria: zawartość i funkcjonalność wraz z licznymi ich cechami. Ostateczne wnioski z przeprowadzonego badania zostały zamieszczone w podsumowaniu.

 1.  Spis treści 
 2. Wstęp 
 3. Historia źródeł informacji kulinarnych (książki kucharskie, kulinarne multimedia, kultura mulinarna) 
 4. Metodologia (metoda jakościowo-heurystyczna, web 2.0, dobór kryterów) 
 5. Ocena zawartości serwisów kulinarnych (Gotujmy.pl, Kotlet.tv, Kuchniaplus.pl, Mojegotowanie.pl, Polska-gotuje.pl, Portalkucharski.pl, Ugotuj.to, Uwielbiam.pl) 
 6. Ocena funkcjonalności serwisów kulinarnych (Gotujmy.pl, Kotlet.tv, Kuchniaplus.pl, Mojegotowanie.pl, Polska-gotuje.pl, Portalkucharski.pl, Ugotuj.to, Uwielbiam.pl) 
 7. Podsumowanie 
 8. Bibliografia 
 9. Aneksy 

Oceniane serwisy kulinarne

Gotujmy.pl
Kotlet.tv
Kuchnia+ : HD
MojeGotowanie.pl
Polska-gotuje : boby
Portal kucharski.pl
Ugotuj.to
Uwielbiam.pl


Wykorzystana literatura

 1. BANDLER, Michael, LAUTERBACH, Steven, The taste setters [online], [W:] Electronic journal of the U.S. Departament of State : Americans at the table : Reflections on food and culture [dostep : 13 grudnia 2011] ostatnia aktualizacja July 2004, Dostępne w Internecie: http://www.ait.org.tw/infousa/zhtw/DOCS/ijse0704.pdf, p. 19-23
 2. BĄBEL, Agnieszka M., Muza z warząchwią : uwagi o literaturze i kulinariach, Warszawa : IBL PAN, 2004
 3. BEDNAREK-MICHALSKA, B., Ocena jakości bibliotekarskich serwisów informacyjnych udostępnianych w Internecie [online : dostep 15 listopada 2011], EBIB, nr 2/2003 (31), Dostępne w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/31/michalska.php
 4. BEDNAREK-MICHALSKA, B., Oceń jakość informacji elektronicznej [online : 15 lutego 2012] Dostępne w Internecie: http://biblioteka.oeiizk.waw.pl/konferencyjne/michalska.pdf
 5. BURCKHARDT, Jacob, O sztuce gotowania u późniejszych Greków [online], Mówią Wieki : Historia w sieci [dostep : 12 grudnia 2011] Dostępne w Internecie: http://www.mowiawieki.pl/index.php?page=artykul&id=139
 6. CBOS : Zachowania i nawyki żywieniowe Polaków [online] [dostęp : 20 grudnia 2011] Dostępne w Internecie: http://www.prawapacjenta.eu/var/media/File/CBOS_Zywienie_Polakow_11.2010.pdf, passim.
 7. CISIELSKI, Jakub, Historia Stron Internetowych [online], html-css-ajax.com [dostęp : 15 grudnia 2011] Dostępne w Internecie: http://www.html-css-ajax.com/historia-www.php
 8. DRYL, T., Serwisy społecznościowe Web 2.0 jako element budowania interakcji przedsiębiorstwa z klientami [online : dostęp 15 lutego 2012] Dostępne w Internecie: http://wzr.pl/~dryl/img_fck/artykul%20-%20serwisy%20web%202_0%20-%20Tomek%20Dryl.pdf
 9. DUMANOWSKI, Jarosław, Kuchnia bez schabowego. O wieprzowinie, szołdrach i tajemnicach kuchni staropolskiej, „Mówią Wieki” 2009 nr 12, s. 73-77
 10. DUMANOWSKI, Jarosław, Weźmij materyją mięśną wołową albo cielęcą…, “Mówią Wieki” 2009 nr 12, s. 36-40
 11. Encyclopedia of food and culture, Vol. 1-3, editor Solomon H. Katz, New York : Charles Scribner’s Sons, 2003
 12. Historia Internetu [online], MapaInternetowa [dostęp : 15 grudnia 2011] Dostępne w Internecie: http://www.mapainternetowa.com/historia-internetu.html
 13. KACZYŃSKA, Elżbieta, Tradycja i zmiana w odżywianiu ludności (wstępne założenie badań nad tworzeniem się „społeczeństwa konsumpcyjnego” w ujęciu regionalnym), [W:] Rocznik Naukowy WSIiE TWP w Olsztynie. Socjologia. Pedagogika, Olsztyn: WSIiE, 2008, nr 2, s. 31-52
 14. KWIECIŃSKA-ZDRENKA, M., Świadomość zdrowego odżywiania Polaków [online: 9 listopada 2011], We-dwoje.pl, Dostępne w Internecie: http://www.we-dwoje.pl/swiadomosc;zdrowego;odzywiania;polakow,artykul,6881.html
 15. LEMNIS, Maria, VITRY, Henryk, W staropolskiej kuchni i przy polskim stole, Wyd. 2, Warszawa : Interpress, 1980
 16. MILER, Maria., MROCZEK, Elżbieta., Profil użytkownika i inne elementy Web 2.0 w bibliotekach cyfrowych [online : dostęp 20 lutego 2012] Dostępne w Internecie: http://www.ebib.info/2007/88/a.php?miller_mroczek
 17. MUSIDŁOWSKA, Maryla, Ugotowani na wszystko, ”Film” 2009 nr 10, s. 37- 40.
 18. Nowa Kuchnia Polska – Badania [online], Winiary [dostęp : 20 grudnia 2011] Dostępne w Internecie: http://www.winiary.pl/kuchniapolska.aspx/Badania.
 19. OLSZEWSKI, Arkadiusz, Historia serwisów kulinarnych [online : dostęp 15 listopada 2011], Artelis, ostatnia aktualizacja 3 sierpnia 2011, Dostępne w Internecie: http://artelis.pl/artykuly/36419/historia-serwisow-kulinarnych
 20. PREGENZER, Brigitte, SCHMIDLE, Brigitte, Św. Hildegarda z Bingen: dieta i post, Kraków : Wydaw. M, 2008
 21. RUSINIAK, A., Polacy w kuchni – badanie Grupy IQS [online : dostęp 15 listopada 2011], Grupa IQS, Dostępne w Internecie: http://www.iqs-quant.com.pl/biuro_prasowe/news/polacy_w_kuchni___badanie_grupy_iqs
 22. SAPA, R., Benchmarking w doskonaleniu serwisów WWW bibliotek akademickich, Kraków : Wydaw. UJ, 2005
 23. SPYCHAJ, Magdalena, Ieiunium Polonicum, czyli post na modłę polską w XVII i XVIII wieku, „Mówią Wieki” 2009 nr 12, s. 78-81
 24. WIECZORKIEWICZ, A., Cały świat w zasięgu smaku, [W:] Kultura w czasie globalizacji, Warszawa: Wydaw. IFiS PAN, 2004, s. 201-218
 25. Wikipedia : the free encyklopedia [online], [dostęp : 13 grudnia 2011] Dostępne w Internecie: http://en.wikipedia.org
 26. WRANGHAM, Richard, Walka o ogień : jak gotowanie stworzyło człowieka, Stare Groszki : Wydaw. CIS, 2009
 27. ZIELIŃSKI, Zygmunt. E., Społeczeństwo informacyjne w dobie Web 2.0 [online :dostęp 20 lutego 2012] Dostępne w Internecie: http://www.elearningonline.pl/wp-content/upload/konf_wsh08.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *