Praca licencjacka

Ocena jakościowo-heurystyczna polskich serwisów kulinarnych

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem Prof. Ewy Głowackiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, Instytut Informacji naukowej i Bibliologii, Toruń 2012 Streszczenie Zaprezentowana na początku historia informacji kulinarnej […]