Joystick / manipulator drążkowy : urządzenie peryferyjne

W podstawowej wersji zbudowany z wychylnego drążka zamocowanego na podstawce, którego przechylenie w odpowiednim kierunku powoduje stosowną reakcję sterowanego obiektu, oraz w przyciski uruchamiające przypisane im działania i dodatkowe funkcję sterujące, znajdujące się na podstawce i samym drążku. Praca […]